روزی می رسد

که دست هایم سست می شوند

فردا

روزی جهان به پایان می رسد

مثل چشم هایم

که از خواب پریدم

و دیگر نمی دید

آن روز

راه میخانه را نشانم بده

و وقت برگشتن دستهایم را بگیر ....

 

....

 

هر چند به علت تعلل ناشر در ارائه ی چاپ سوم از لاله زار تا جمهوری در نمایشگاه کتاب امسال از حضور در غرفه چندان راضی نیستم اما برای دیدار دوستان در روزهای 16 و 17 و 18 این ماه را در نمایشگاه هستم همان سالن شبستان ، راهروی 20، غرفه ی 28، نشر شانی.

 

ضمناً در شماره تازه ی مجله چلچراغ و شماره 2056 روزنامه ی دنیای اقتصاد و خبرگزاری مهر یادداشت ها و خبرهایی از کتابم هست. در صورت تمایل بخوانید.

 

با امید به دیدارتان در نمایشگاه کتاب امسال.