می رسم*

اگر چه دیرمی شود، ولی بدان که می رسم

به فاصله فکر نکن، کمی بمان که می رسم
اگر چه عمر رفته و، جوانی ام پیر شده
به تو دراین جهان نشد، درآن جهان که می رسم

برای اینکه عشق را، کنار ِ تودرک کنم
اجازه ی سفر بده ، که خاک را ترک کنم

دراین جهان بجای آب ، به من سراب می دهند
اگر سوال می کنم ، به من عذاب می دهند

اگر چه دیر می شود ولی بدان می رسم
به فاصله فکر نکن کمی بمان می رسم

فقط در انتظار ِ تو،این همه سال مانده ام
به تو خبر نمی دهم ، که در چه حال مانده ام

بی تو به خانه می روم ، مَسیر، دام می شود
همیشه در یک قدمی ، وقت تمام می شود ...


                                                  افشین مقدم


* پی نوشت :
این ترانه را با اجرای مانی خان رهنما و ملودی و تنظیم داریوش تقی پورحتماً بشنوید