از لاله زار تا جمهوری

 

با سلام

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، سالن شبستان راهروی 19 غرفه ی 19 ، نشر شانی با چاپ دوم کتاب از لاله زار تا جمهوری منتظرتانم .

 

لینک های مرتبط با این خبر :

خبرگزاری مهر

سایت هم میهن

سایت ادبی پسامدرن

شورای گسترش زبان فارسی

خانه کتاب ایران

خبرگزاری حیات

سایت خبر فارسی

سایت اختصاصی ترانه مکرم

سایت قطره