قایم موشک"
 
چش گذاشتم که بری قایم بشی!
اما هیچوقت دیگه پیدا نشدی
تو همون رود غریبی که یه روز
رفتی وقسمت دریا نشدی...
 
***
چشامو بسته بودم گمت کنم
وقتی پیدا شدی پیشت بمونم
من میخواستم که توی نبودنت
قدر بودنت رو بیشتر بدونم
 
***
اما تو رفته بودی از پیش من
 یه جایی که دیگه پیدات نکنم
یه جایی که من دیگه نبینمت!
 یه جایی که یاد چشمات نکنم
***
چش گذاشتم که بری قایم بشی
...
...
...
***
ولی هر شب تو میای به خواب من
 وقتی چشمامو میبندم پیشمی
گل من!هر گلی رو بو میکنم
وقتی تو چشاش میخندم پیشمی
 
***
بعد از اونروز دیگه کار من شده
چش بذارم که تو رو پیدا کنم
وقتی چشمامو میبندم تو میای!
من نمیخوام که چشامو وا کنم
 
***
چش گذاشتم که بری قایم بشی
گفتی:شاید دیگه پیدا نشدم!
من همون چشای بسته ای بودم
که تو رفتی ودیگه وانشدم...
 
                                                                         حسین متولیان
 
تو میدانی من هم همینطور
 
چه روزای سختی قراره بیاد روزایی که گنگو کمی مبهمه

 

روزایی که لبریز حسی غریب روزایی که امروز نمیفهممه

چه روزای سختی قراره بیاد تو از ترک من دلخوشی نه عزیز ؟

غزلهامو تو تو دستای دلخوشیت خفه میکنی  میکشی نه عزیز ؟

نمیخوام بری نه نمیخوام بری نمیخوام که بی اعتنا رد بشی

نمیخوام که وقت تماس دلم بری پشت خط بوق ممتد بشی

نباید نه نباید بری بیا روبروی حقیقت بایست

نمیخوام که از قاب چشمام بری خدا حافظی حرف قلب تو نیست

منو تو شبیه همیم هر دومون دوتا قلب تنها و بیکس داریم

دوتا سر نوشت غم انگیزو گنگ دو آینده ی نا مشخص داریم

دوتا قاصدک مونده تو دستمون گره میزنیمش به موهای باد

ولی هر دومون خوب اینو میدونیم که روزای سختی قراره بیاد

                                                                                    مهدی موسوی