باور نکردم اینو که تو مال من شدی

وا کردی زندونا رو  پرو بال من شدی

بی رنگ و رو شدن همه خاطرات من

تو رنگ بر گزیده امسال من شدی

 

باور نمیکنم مگه میشه؟!!   تو با منی!!!

تو ..تو .. که مثل ثانیه ها نبض بودنی

بی اختیاره مثل نفس با تو زندگی

مثل اذان صبح ، منو از خواب میکنی

 

وقتی سکوت حاکمه ، تنها صدا تویی

بی تو نفس میگیره، حتی هوا تویی

از بچگی سوال من این بود: کو خدا؟

راهی که میرسونه منو تا خدا تویی