مرثیه نیس عاشقونه س                                                   آیدا نوروزی جاهد

 تو چشات هیچی نداری که بگم مقدسی                 

دل بی کینه نداری که بگم همنفسی                             

رو لبات نه حرف عشقه نه امیدی تو صدات              

 من تو دنیای تؤام تو غافل از حال و هوات   

 مث تعبیر یه خواب بد نیمه کاره ای                       

  یا جواب اشتباه شب استخاره ای   

 هر چی هستی با دلم از همه آشنا تری            

 منو با دل سیا هت به سپیده می بری

 رو تن زخمی من فقط تو مرحم می زاری                   

  ولی تو باور من خیال موندن نداری

  نمی دونم با غم نبو دنت چیکار کنم              

 فصل پاییزی عشقمو باید بهار کنم

 چن تا غصه بخورم کافیه تا گریه کنی                       

 می دونم سخته , می تونی بی صدا گریه کنی

 آخر ترانه رو با رفتنت سیا نکن              

 مرثیه نیس عاشقونه س بد بهش نگا نکن  

 یه ترانه از: ندا مقدم نیا  

داخاطره ها وقتی تو باشی همشون قشنگن

همه اش به خاطره توئه که خوب و رنگارنگن

 

بودن تو کناره من برام کلی امیده

فاصله ها یکی یکی انگاری که پریده

از اون روز که تو رفتی و قلب منو شکستی

فکر می کنم نرفتی و هنوز پیشم نشستی

بیاد ه اون حضوره تو هر جا که باشم هستم

تو می دونی تنها منم که عشق و می پرستم