مجموعه ترانه ی مهدی موسوی

نمی‌دانی چه حس شگفت انگیزیست که کتابت را برای اولین بار بعد از چاپ در آغوش بگیری. روی جلدش دست بکشی تا نوزادت در آغوش گرمت کم کم چشم‌هایش را باز کند.
نمی‌دانی چه لذتی دارد که اولین مجموعه ترانه‌ات را آنهم بعد از یک دهه ترانه نویسی ورق بزنی و در لابه لای کاغذ کاهیش نفسی عمیق بکشی. فکر کن اگر طاقت بیار رفیقت باشد چه حالی می‌شوی؟ حتماً بیشتر مست می‌شوی و هوای کودکی به سرت می زند.

اول صبحی به شوق مدرسه ای شاید یا به قول نجدی کتاب افشان و مداد ریزان ، بال در میاوری و در دور دست لایتناهی گم می‌شوی. دوستت هی بگوید مهدی مراقب باش داشتیم تصادف می کردیم و تو حواست لحظه ای از کتاب پرت شود و بعد دوباره روی جلدش دستی بکشی تا نوزادت در آغوش گرمت کم کم به خواب برود.

 

این ها را آوردم که بگویم مجموعه ترانه هایم توسط انتشارات فصل پنجم چاپ شده.

ضمناً به همت مهدی حسن زاده نازنین از آدرس زیر قابل تهیه است.

www.persianpoet.ir