رودابه / بی هیچ حرکتی / گیسوانت در باد

امواج رادیویی را درگیر کرده اند

و خطوط تلفن / (زال گفت)

و بعد خیابان / مردم / پیاده رو / دکه ی روزنامه فروشی

و تیتری که : طوفانی را در سواحل شمالی نقشه بر پا کرده

و خطوط تلفن

رادیو حاکی از ابرهاست

و جمعه چند روزیست روی تقویم مانده

زال گفت : بی گیسوانت در باد ، باران نیست

و ناجی / روزی از آسمان ، ریسمانی به دستم خواهی داد

تا با تو از لک لک ها بگویم 

و اینکه چند روزیست رادیو خراب شده

خطوط تلفن

تو می گویی  / که اسطوره ها  / روی آسفالت راه میروند

و شبها / برای سینما / می زنند بیرون

و تلوزین تصاویر را در هم / بر می گردد به عقب

روز جمعه / عبور ریل ها از بین مزارع /

و برگی که / پاییز را باخود / به ماسه ها افکند

خطوط تلفن

تلوزیون تصاویر را در هم / بر می گردد به عقب

تو می آیی / رو به روی من / از زمستان می گویی

و دختری که چند روز پیش متولد شد

و اما جنگ را  (که تکراریست)

وقتی تلوزیون تصاویر را / در هم بر می گردد به عقب

و مزرعه گندم

برج مراقبت / پاییز را / دوباره اعلام می کند

و برگها را برای مرگ

و خطوط تلفن

گیسوانت به همه چیز ربط دارد / حتی سرما خوردگی بی گاهم

و چایی که هرگز ننوشیدی

باران مگر پاییز را به عقب برگرداند

تو بامن حرف میزنی / من از رادیو میگویم (که بیهوده است)

تو هر چقدر می خواهی بگو

من باور نمی کنم / که این همه اتفاق / طبیعی باشد

 

 

 

Click for Full Size View

 

 

 

مشخصات قطعه موزیکی که هم اکنون در بلاگ ترانه ی ما میشنوید :

نام ترک : صدای تو

آلبوم : دیگه تو رو ندارم

خواننده و آهنگساز : ارسلان محمودی

ترانه سرا : مهدی موسوی

این ترک را میتوینید از اینجا دانلود کنید